Hotline

Tìm hiểu cấu trúc da cơ bản phân 1

shape image

Tìm hiểu cấu trúc da cơ bản phân 1

 


    Chăm sóc lớp sừng, chúng ta phải hiểu  một số điểm nổi bật cấu tạo của tế bào sừng để tránh tổn thương da.

    Khi tế bào sừng bị đẩy đến lớp sừng, màng bào tương của chúng trở nên cứng chắc giống như một lớp vỏ cúng nên được gọi là vỏ sừng. Đó là do sự liên kết chéo giữa nhiều loại protein khác nhau nằm sát ngay dưới màng tế bào.

    Trong số các protein tham gia tạo lớp vỏ sừng, có 2 loại protein quan trọng là Involucrin và Loricrin. Ngoài ra còn nhiều loại protein khác cũng tham gia tạo lớp vỏ sừng như: keratin, envoplakin, elafin...

    Để tạo ra lớp vỏ sừng, các protein này liên kết với nhau để tạo thành liên kết hoá học bền vững.


#beauty #skin #acne #damat #trimun #lamdep #honganspa 

Đăng nhận xét

Designed by 9xcongit.com
Copyright © 2018 - 2022 Powered by honganspa.com

Form WhatsApp

This order requires the WhatsApp application.

Order now